سری جنگ های بین اعراب و اسرائیلیان

1948

1967=>که به جنگ شش روزه معروف  است و اسرائیلی ها در ان کوه سینا وجاهای دیگر را فتح کردند.

1974=>به یوم کیپور معروف است به دلیل اینکه این جنگ در روز مقدس اسرائیلیها که یوم کیپور نام دار شکل گرفته و اعراب در ان م خواستند موتضع از دست رفته را باز پس گیرند

2006

یهودیان در روز مقدس خود روزه می گیرند-کفش چرم نمی پوشند-کار نمی کنن-حمام نمی روند-عطر هم نمی زنند

حمله مصر به اسرائیل در اولین گام با دژبارلومواب روبه رو شدند. این قلعه دارای دیوار های خاکی بود به همین دلیل مهندسان و فرماندهان مصری به وسیله ی ماشین های ابپاش به انجا حمله کرده و توانستند انجارا فتح کنند. مصری ها در چند جبه : کوه های جولان صحرای سینا کانال سوئز در حال جنگ بودند

پایان جنگ:مصر چندین حمله ناموفق داشت وبه دلیل از دست دادن تعداد زیادی از نیروهایشان توان حمله مجدد را نداشتند پس جنگ با شکست اعراب و ناتوانی در باز پس گیری مواضع خود جنگ به پابان رسید.

 

منبع : آمادگی دفاعی دبیرستان شهید بهشتیگروه سیزده(اقایان گندمی و مرید/یوم کیپور)
برچسب ها : حمله ,دلیل ,کیپور ,اعراب